ГОЛОВНА

СПОГАДИ ПРО НАС

ФОТОГАЛЕРЕЯ

КАРТИ

КРАЄЗНАВЧІ  СТАТТІ

КАРТИ

ЗМІСТ

 Додати сайт в ВИБРАНЕ
Зелений Дуб зима

Двохповерхова будівля з природного каменю. З середини оздоблена деревом. На першому поверсі розміщена вітальня, на другому спальня, в цоколі кухня, котельна, душ та туалет, є холодильник. Одночасно можна розмістити 8 осіб. Територія біля 6 га огороджена сіткою. Для  невибагливих туристів, які бажають відпочинку ближче до природи без особливого комфорту є можливість поставити палатки або автомобілі. Душ та туалет на вулиці.

Адреса: Україна, Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Зелений Дуб
Телефони:
 +38 03652 24661, +38 050 5606315
+38 093 4899003, +38 067 2846199
E-mail: kardash_and@rambler.ru
     
 Гостинна садиба ЗЕЛЕНИЙ ДУБ запрошує на активний відпочинок на Мале Полісся

"Соромно жити в краї і не знати ні самого краю, ні його людяності"

Антонович В. Б.

 Археологічні знахідки зроблені в 18–му  столітті в околицях  та на території Будеражської сільської ради

 (за книгою -  В. Б. Антоновичъ.  АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНІИ. Типография   Г.  Лисснера и А. Гешеля, МОСКВА, 1900.)

         Цікава книга "АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНІИ" містить багато інформації про знайдені на території Волинської губернії старожитності.  Наводимо  інформацію лише по селах півдня Здолбунівського району. Прочитати повністю книгу можна за посиланням http://www.nibu.kiev.ua/elfond/005/index.html . В книзі знайдете багато цікавих повідомлень про археологічні знахідки на Рівненщині.    

         Численні знахідки кам’яних знарядь та великі  городища  свідчать що  територія в околицях с. Будераж (с. Зелеий Дуб відноситься до Будеражської сільради)  була заселена людьми тисячі років тому.  Особливо багато знахідок відносяться до кам’яного віку.  «Чорні» археологи можуть спати спокійно – все це знайдено більше 150 років тому. Опис археологічних знахідок наводимо мовою оригіналу.

 Дубенский уѣзд.

1. Бассейн  р. Збитенки (притока Горыни).

Місце та опис археологічних  знахідок

Джерело інформації

Збитынь. У села есть три кургана. Въ 1890 году найденъ каменный  полированный молотъ-топоръ.

 

Коллекция Житинскаго.

Wiadomości  archeolog., IV, 96.

Волица. Въ  лѣсу есть овальное городище; диаметры 250 и  125 саженъ;  сохранились валы и рвы. У села есть  1  курганъ.

Донесение Мизочской волости.

Матер. Моск. Археол. Общ. 

Малая Мощаница. Констатирована стоянка и мастер­ская каменныхъ отбивныхъ и полированныхъ орудий; со­брано до 50 предметовъ: отбойниковъ 2, ножей 2, копий 3, кинжаловъ 2, кривыхъ ножей 2, полированныхъ топоровъ, молотовъ цѣлыхъ, разбитыхъ  и подчиненных 6, стержней из их просвердленных 2, топоров 14, клин 1, пряслиц: шиферных 2, глиняных 8.

Найдены серебряная  монета императора Андриана.

Музей Киевск. унив.; Указатель выст. III съѣзда; Труды III съѣзда, I, 178—180; II, прилож.   18.   Уваровъ, II , 93;

Zbiór Wiadom. antron., X, 1, 25,27 ; Wiadom. antron., III, 110; Rohn und  Mehlis,  I,297.

Замѣтки Антоновича.

Ступно. Въ трехъ верстахъ отъ села, по дорогѣ въ село Залюбовку есть овальное городище, окруженное двумя ва­лами и рвомъ; диаметры 24 и 20 саженъ.

На поляхъ, въ сторону Княгининскаго лѣса, расположены 3 кургана.

Найдены каменныя орудія, полированныя: 2 топора-молота и половина третьяго, отбойникъ, кремневый полированный топоръ и кремневый кинжалъ. Также кремневые отбивные: ножъ и топоръ и желъзпое копье.

1871 г. найдепъ въ горшке кладъ, состоявши изъ 30 ни-дерландскихъ талеровъ и около гарнца прусскихъ ортовъ Фридриха Вильгельма.

Тоже.

 

 

Музей Киевскаго университета. Уваровъ, II, 93; Труды III съѣзда, прил. 17. Указатель выставки III съѣзда.

 

 

Церк. лѣтон. с. Ступно. 

Великая Мощаница. Еще въ 1848 году констатирована стоянка и мастерская каменныхъ отбивныхъ и полированныхъ орудий; разновременно собрано около 260 предметовъ; въ томъ числе были: 14 отбойниковъ, 3 нуклеуса, 6 кинжаловъ, 5 ножой, 5 стрел, 2 пилы, 41 топоръ-молотъ целых и разбитыхъ, 34 стержня изъ просверлинъ,  27 топоровъ, 3 шифферныхъ пряслицы, 24 глиняныхъ и много кремневыхъ скребковъ и осколковъ.

Найденъ   кладъ,   заключавшій   40   русскихъ   серебряныхъ копеекъ отъ  Бориса  Годунова до Михаила Феодоровича.

1897 г. найденъ кладъ, заключавший 1323 серебряныя монеты:   польскія   и   германскія   XVI  и   XVII   ст.  

Музей Киевскаго университета.

Уваровъ, II, 92-93; Труды III съѣзда, прил. 17. Указатель выставки III съѣзда, 1,178-180. Указатель выставки.

Wiadomosci archeolog., IV, 80-95. Kraszewski, 31-38, koha und mehlis, 1,  297.

Замѣтки Антоновича.

Суймы. Въ  полѣ есть  1   курганъ.

Найдено   6  стержней   изъ просверлинъ   каменныхъ   молотовъ-топоровъ.

Музей Киевскаго университета.

Уваровъ, II, 93

Донесение Будеражской  вол.

Пивче.  Въ лѣсу есть   1   курганъ.  Найдено несколько каменныхъ  орудий. 

Замѣтки Антоновича.

Донесение Будеражской  вол

Будеражъ. Па полуостровѣ, омываемомъ извилиною рѣки Збитенки, есть большое круглое городище, окруженное двойнымъ  валомъ,   135   саженъ  въ  диаметрѣ.

Есть  2  кургана въ полѣ и  1   въ лѣсу.

1897 г.  констатирована   стоянка и мастерская каменныхъ

отбивныхъ   и   полированныхъ   орудій;    собраны    слѣдующие предметы:  3  отбойника, 3 ножа, 3 копья, кривой ножъ, 6 иолированныхъ кремневыхъ топора, кремневый отбивной клинъ, полированный молотъ-топоръ съ просверлиною, гли­няный сосудъ, сделанный   безъ круга. 

Замѣтки Антоновича.

Донесение Будеражской  вол.

 

Музей Киевскаго университета.

Уваровъ, II, 93

 

Святе.  Найдено несколько каменныхъ орудий.

Труды III съѣзда, прил. 18.

Борщовка.  Въ лѣсу, по направлению къ с. Будеражу, есть 3   кургана.

1883 г. найденъ кладъ, заключавший серебряныя вещи филлиграновыя, покрытыя орнаментомъ изъ шариковъ и бисера; въ немъ были: 3 плетеныя шейныя гривны, 5 большихъ серегъ, 2 лунницы, кольца, а также 17 монетныхъ гривенъ. 

Замѣтки Антоновича.

 

Отчетъ Имп. Археол. Ком. за 1882—1883 гг., 56. Толстой и Кондаковъ, V, 64. Орловъ, 49.

Мосты.  Найденъ большой кремневый  нуклеусъ. 

Музей Киевскаго университета.

Буща. Къ северу отъ села есть пещера въ скале; входъ въ 2 аршина высотою и шириною; она состоитъ изъ трехъ залъ, отъ которыхъ тянутся 3 хода въ 3—4 метра длиною. Въ лѣсу есть  3  другія подобный пещеры.

У пещеры найдены: 2 кремневые полированные топора и половина третьего, кремневые: кривой ножъ, пила и клинъ.

Замѣтки Антоновича. 

 

 

Музей Киевскаго университета. 

Гурбы. Найдена половина каменнаго полированнаго молота-топора.

Въ 1891 г. въ лѣсу, на урочище Плавиловка найденъ железный  мечъ  (концеръ)  и два   железные   боевые   топора. 

Тоже

 

Замѣтки Антоновича. 

 Бассейнъ р. Вилии (притока Горыни).

Шумскъ. Православная церковь стоитъ на площади городища; оно имеетъ очертание неправильнаго четырехугольника, 635 шаговъ въ окружности; съ двухъ сторонъ, на лротяжении 288 шаговъ, оно обнесено каменною стѣною; остальная окружность обнесена валомъ съ выдающимся съ одной стороны ронделемъ.

Съ другой стороны мѣстечка, на низменномъ полуострове, вдающемся въ прудъ на рѣке Вилии, есть другое квадратное городище; каждая сторона 76 шаговъ длиною; сохранились остатки валовъ и ровъ, отдѣляющий полуостровъ отъ местечка.

Въ поле, по направленно къ Брыковскому городищу, констатирована стоянка каменнаго вѣка.

Въ 1897 году у церкви найдена жестянка съ голландскими червонцами XIX ст.

Замѣтки Антоновича.

 

Суражъ. Одинъ изъ холмовъ, на которомъ построено село, окруженъ валомъ.

Близъ села есть группа кургановъ, многие уничтожены подъ усадьбы; осталось около 70. Въ 1897 г. Антоповичъ раскопалъ 13. Типъ погребения - волынский.

Въ окрестности находили каменныя орудия.

1720 г. при добываніи железной руды открыта была пещера.

Найдено нисколько золотыхъ монетъ. Не были опредѣлены. Найдены два бронзовые энкольпіона и бронзовый образокъ.

Замѣтки Антоновича.

 

 

 

  

Матер. Моск. Археол. Общ.

Колекция Орлова.

 

Довідка      

Антонович

Володимир Боніфатійович Антонович  видатний український історик, археолог, археограф, етнограф, геральдист народився 30 січня 1834 р. Навчався у  у Київському університеті на  медичному та історико-філологічному факультетах.  В 1870 р. його було запрошено до Київського університету. Доцент, а з 1878 р. професор кафедри російської історії, читав в університеті до 1901 р. курс давньоруської історії, історії Литовської доби, історії Галицької Русі, історії українського козацтва, цикл лекцій з історичної географії, антропології. Свідомий популяризатор історії українського народу, В. Антонович створив першу в Україні національну історичну школу .     Перу В. Антоновича належить до 300 наукових праць, серед яких: "Дослідження про козацтво за актами 1500 по 1648" (1863), "Дослідження про міста в Південно-Західній Русі за актами 1432—1798" (1870), "Монографія з історії Західної

  та Південно-Західної Росії" (1885), "Дослідження про гайдамацтво за актами 1700—1768" (1876), "Старожитності Південно-Західного краю" (1893) та ін. Разом з М. Драгомановим видавав "Історичні пісні малоруського народу" (К., 1874—1875. — Т. 1—2). Помер В. Антонович 21 березня 1908 р.      Під впливом хлопоманства В. Антонович доходив висновку, що "соромно жити в краї і не знати ні самого краю, ні його людяності" [Антонович В. Б. Автобіографічні записки // Київ, старовина. — 1993. — № 4. — С. 101).  У своїх археологічних працях В. Антонович значне місце відводив слов'янській і давньоруській археології.

 

 

 

 
 

© ПП Кардаш. Усі права захищені. Останні зміни: 15.06.2015.