ГОЛОВНА

СПОГАДИ ПРО НАС

ФОТОГАЛЕРЕЯ

КАРТИ

КРАЄЗНАВЧІ  СТАТТІ

КАРТИ

ЗМІСТ

 Додати сайт в ВИБРАНЕ
Зелений Дуб зима

Двохповерхова будівля з природного каменю. З середини оздоблена деревом. На першому поверсі розміщена вітальня, на другому спальня, в цоколі кухня, котельна, душ та туалет, є холодильник. Одночасно можна розмістити 8 осіб. Територія біля 6 га огороджена сіткою. Для  невибагливих туристів, які бажають відпочинку ближче до природи без особливого комфорту є можливість поставити палатки або автомобілі. Душ та туалет на вулиці.

Адреса: Україна, Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Зелений Дуб
Телефони:
 +38 03652 24661, +38 050 5606315
+38 093 4899003, +38 067 2846199
E-mail: kardash_and@rambler.ru
     
 Гостинна садиба ЗЕЛЕНИЙ ДУБ запрошує на активний відпочинок на Мале Полісся

       Історичні згадки про Здолбунів.

Здолбунів в кінці 19-го на початку 20-го століття

       Багатотомний “Географічний словник Королівства польського та інших слов’янських країн”  (1880-1914 р.р.) на сторінці 541 так описує Здовбицю та Здолбунів (наводимо мовою оригіналу)      

       Оригінал Здолбунів Здовбиця Zdołbica, wś nad dwoma stawami, pow. ostrogski, na pograniczu pow. rówieńskiego, gm. Zdołbica, par. katol. Tajkury, odl. o 30 w. na zach. od Ostroga a 3 w. od st. poczt, i dr. żel. Zdołbunów, ma 126 dm., 1200 mk., cerkiew, kaplicę katol. filialną., młyn wodny, piękny paląc dziedziców z obszernym parkiem, szkołę lą­dową i cerkiewną, zarząd okręgu policyjnego i gminy. Cerkiew, p. w, Archan. Michała, z mu­ru wzniesiona w 1877 r. kosztem parafian, przy pomocy skarbu, uposażona jest 317 dzies. ziemi. Do par. praw. należą wsi: Zdołbunów ( o 3 w,) i Udowa (również o 3 w.). W całej parochii 264 dm., 2158 mk. prawosł., 417 katol., 224 husytów czeskich, 177 ewang. i 189 żydów. Gmina obejmuje 16 miejscowości, mających 629 dm., 4886 mk. włość. (1913 dusz rewiz.), uwłaszczonych na 8142 dzies. (6849 roli). Nadto w obrębie gminy znajduje się 7069 dzies. większej posiadłości (3220 roli) i 620 należącej do cerkwi itd. (341 roli). Cały obszar gminy obejmuje 15,831 dzies. (10410 roli) i ma 6314 mk. Okrąg policyjny zdołbicki obejmuje gminy Z., Buhryn, Chórów i Kumów.

        W r. 1487 wś Z. należy do kn. Fedki Szyłowiozowej, córki Jurszy, żony Olizara Szyłowicza, ssty łuckiego, marszałka ziemi wołyńskiej, która zapisuje ją Kazimierzowi Jagiellończykowi (Arch. ks. Sanguszków, I, 240). W 1497 r. w. ks.lit. Ale­ksander nadaje Z. (Wsdołbieę) wraz z innemi dobrami ks. Konst. Ostrogskiemu, hetm. w. lit. (ibid., 1,113). Podług reg. pobór, pow. łuckiego z 1577 ks. Konst, Ostrogski płaci od lu­dzi sioła Zdołbickiego z 35 dym. pdłdworz., 11 dym. putn. połdw., 12 dym. na ćwierciach, 5 podsusied., co bydła mają. W 1583 r. własność tegoż, który płaci z 60 dym., 24 ogr., 8 pod-sus., 1 koła waln., 1 dorocz., 1 popa (Jabłonowski,  Wołyń , 41, 85), Na mocy tranzakcyi kolbuszowskiej z 1753 r. wś przeszła do ks. Stani­sława Lubomirskiego, podstołego koronnego, dziś ks. Katarzyny Lubomirskiej.        J. Krz. 

       Zdołbunów, pierwotnie Dołbunów, wś nad Horyniem, pow. ostrogski,  gm. i par. Zdołbica (o 3 w.), posiada st. dr. żel. kijowsko-brzeskiej, wielkie koszary wojskowe, cegielnią, fabrykę cementu, biuro inkwirenta sądowego, wiele sklepów. Wieś od czasu zbudowania dr. żela­znej, jako ważna stacya węzłowa, bardzo się podnosi i przybiera pozór miasteczka. St. dr. żel. płd.-zach. (na przestrzeni Brześć-Kijów). pomiędzy Równem (o 12 w.) a Ożeninem (o 20 w.), odl. jest o 254w. od Brześcia a 355 w. od Kijowa. Ze Z. prowadzi linia dr. żel. do Radziwiłłowa (długa 83 w.) i dalej przez Brody do Lwowa.

      Podług reg. pobór. pow. łuckiego z 1570 r. Myszko Sczasko wnosi z imienia swe­go Dołbunowa z 9 dym,, 1 ogr. po 4 gr., 2 ogr. po 2 gr., 1 koła jedn. 24 gr. W 1583 r. wła­sność już ks. Konst. Ostrogskiego, wwdy ki­jowskiego, który płaci ztąd z 5 dym., 8 ogr., 3 kół waln., 1 stępn. (Jabłonowski, Wołyń, 16, 85). Na mocy tranzakcyi kolbuszowskiej 1757 r. darowana przez ostatniego ordynata ostrog­skiego ks. Stanisławowi Lubomirskiemu, podstołemu koronnemu, dziś ks. Katarzyny Lubo­mirskiej.       

      Література: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 14, Warszawa : nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich   Tom XIV  

       Ще одну згадку про Здолбунів та Здовбицю ми знайшли в досить докладному путівнику по Волині Мечислава Орловича , виданому в Луцьку в 1929 році: Mieczysław Orłowicz, dr. , ILUSTROWANY PRZEWODNIK PO WOŁYNIU, Nakładem  Wołyńskiego tow.  Krajoznawczego i opieky nad zabytkamy przeszłości w Łucku, Łuck,  1929 . Ось що він пише (http://wolyn.ovh.org/ippw/016.htm).

     Zdołbunowo (12 km.) ważna stacja węzłowa z dużym dworcem kolejowym, miasto powiatowe o 8.000 m. Hotele: Europejski, Wielkopolski, Bristol, Frynermana. Restauracje: Rynek 24, ul. Ostrogska 50, Kawiarnie: Rynek 25, Kolejowa 14 i 15. Zdołbunowo było do r. 1870 nieznaną wioską wołyńską, należącą do włości dubieńskiej. Po otwarciu stacji kolejowej zaczęło wzrastać na osadę przemysłową z dużą fabryką cementu, a w r. 1903 zostało zamienione na miasto, powstałe z połączenia dawnej wsi i osady kolejowej. Przed wojną liczyło Zdołbunowo 10.000 m. Stolica powiatu została tu przeniesiona w r. 1924 z oddalonego od kolei Ostroga. Miasto leży w dolinie rzeki Uścia, między dwoma stawami. Na południe od miasta duża fabryka cementu. W sąsiedztwie kamieniołomy kredy, z której wyrabiano cement. Od zachodu staw blisko 2 km. szeroki i tyleż długi. 

        5 km. na południe ze Zdołbunowa leży Zdołbica, w XV w. dobra kniaziów Szyłowiczów, w r. 1497 przez Aleksandra w. ks. lit. nadane wraz z innymi dobrami ks. Konstantemu Ostrogskiemu, hetmanowi w. ks. lit. Na mocy transakcji kolbuszowskiej z r. 1773 wieś przeszła na ks. Stanisława Lubomirskiego. Okazały pałac, zbudowany w r. 1831 przez ks. Fryderyka Lubomiskiego, empirowy, przed wojną własność Rosjanki Chomiakowej, otoczony obszernym parkiem, uległ w r. 1915 częściowemu zniszczeniu przez wojsko rosyjskie. Obecnie należy do osady żołnierskiej. Cerkiew z r. 1877 i kaplica katolicka.

 

 

 

 
 

 

© ПП Кардаш. Усі права захищені. Останні зміни: 15.06.2015.